Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu

Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu prowadzi działalność gospodarczą od 03.06.2004 roku zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000191447. Obecnie liczy 101 członków.

Członkowie uprawiają warzywa takie jak pomidory gruntowe, buraki ćwikłowe, ogórki, selery oraz porzeczki czarne. Łączna powierzchnia upraw wynosi 600 ha. Produkty wytworzone w gospodarstwach członków są sprzedawane do Agros Nova Sp. z o.o..

Usługi

Prowadzimy kompleksową obsługę członków w zakresie zaopatrzenia w nasiona warzyw, nawozy, usługi agrotechniczne, opakowania, transport jak również systematyczne doradztwo i szkolenia przez specjalistyczną kadrę naukową.

Materiały dla członków grupy

Maszyny
 • Schemat przedstawiający budowę przystawki do zbioru buraczka do kombajnu Grimme 150-60 (materiał pomocniczy do montażu dla członków grupy) (20.05.2010)
Uprawa, porady

Wideo

Youtube Zbiór kombajnowy pomidorów 2019 MTS Sandei THV 700

Film prezentujący zbiór kombajnowy pomidorów z wykorzystaniem MTS Sandei THV 700.

Aktywność na Facebook

Kontakt

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (potocznie zw. RODO). Dlatego przedstawiamy informacje uszczegóławiające te zasady.

Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla członków nie ulegają zmianom, głównie ze względu na fakt, że dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce zawarte w umowach są zbieżne z założeniami RODO.

Kto jest odpowiedzialny za Państwa Dane?

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa Danych jest Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu, z którym można się kontaktować:
 • osobiście, w siedzibie
 • pisemnie
  Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu
  ul. Matejki 10/12
  99-400 Łowicz
 • mailowo lub telefonicznie: zrzeszenie@zrzeszenie.com.pl , 46 830 00 35.

Komu dane są przekazywane

Dane są przekazywane podmiotom, z którymi Zrzeszenie współpracuje lub z którymi Zrzeszenie jest zobowiązane współpracować. Należą do nich, m.in:
 • ZPOiW Agros Nova Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Łowiczu ul. gen. Sikorskiego 5
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Regionalny w Łodzi Al. Piłsudskiego 84
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Łowiczu ul. Świętojańska 5
 • PZU SA Warszawa ul. Postępu 18 a
 • Hortex Sp. z o.o. O.w Skrzyńsku ul. Przemysłowa 27, Przysucha

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane

Zrzeszenie przetwarza dane osobowe członków w celu realizacji zawartych z nimi umów. Oznacza to, że Zrzeszenie przetwarza dane, pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności, w celu wykonania wszelkich zadań związanych z umową.